top of page
Faites un don

Aidez-nous à faire la différence

Merci pour votre don.

Chatons1.jpg

Kijk online naar onze kittens op Twitch
      https://www.twitch.tv/lefanaldeschats

 

Voorstelling

 

De graad van ontwikkeling van een maatschappij wordt bepaald door de aandacht die ze schenkt aan de meest zwakken van haar leden  (de armen, de kinderen, de zieken en de ouderen) en….de huisdieren die ons gans hun leven hun genegenheid en affectie geven (in een meer en meer individualistische wereld) en die onze hulp verdienen wanneer ze oud worden en wanneer het leven hen soms scheidt van de baasjes die ze zo lief hadden.

Dit is het doel van de Fanal des Chats en we zijn fier  om daarna te handelen.

De Fanal des Chats werd opgericht in Schaarbeek in 1987, op initiatief van enkele vrienden die zich zorgen maakten over het lot van oudere huisdieren wanneer hun baasjes overleden  of wanneer de bejaarde baasjes naar een rusthuis moesten verhuizen waardoor ze hun trouwe gezelschapsdieren  niet langer bij zich konden houden.

In de statuten (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1987) wordt nauwkeurig bepaald dat het hoofddoel van de Fanal des Chats, naast vele anderen, is “onderdak bieden , in de mate van de opvangmogelijkheden,  aan huisdieren die tijdelijk of definitief gescheiden worden van hun baasjes”.

Momenteel en rekening houdend met de lokalen en de beschikbare middelen, is deze opvang uitsluitend en enkel voorbehouden aan katten.

De grote moeilijkheid van deze specifieke taak wordt unaniem erkend door andere dierenverenigingen, zoals de Nationale Raad voor  Dierenbescherming  waarvan de Fanal des Chats ook deel van uitmaakt.

Statch
Kat van de week

 

Stach, een kleine deugniet die bij ons in april 2017 is toegekomen; hij was 3 jaar en zijn bazinnetje was overleden.  Het heeft wat tijd gekost om zich aan te passen, hij was in het begin nogal dominant  en we kunnen zelfs spreken van momenten van  intense zenuwachtigheid ingevolge het verlies van zijn  eigenares, zijn thuis en ergens toekomen waar nog vele andere katten waren.

We hebben afgezien met hem tijdens de zomerse dagen wanneer de koer tot de beschikking stond van onze katten om lekker te genieten van het zonnetje,  van de vrije lucht of om de pootjes even te strekken. Op het einde van de dag wanneer het tijd was om weer naar binnen te gaan, waren alle middelen goed voor hem om niet te gehoorzamen en te willen blijven waar hij was. Alles is goed gekomen behalve dat hij er van houdt om ergens binnen te sluipen in de Fanal daar waar het verboden is voor de katten en hij doet er dan ook alles aan om er toch  maar in te slagen. Maar  nu is er geen probleem meer om hem op te pakken en terug te zetten daar waar het hoort…..hij kan het goed vinden met zijn soortgenoten maar kan wel wat  affirmatief overkomen wanneer een dominante kat te dichtbij komt om hem lastig te vallen.

logo_high_resolution3.jpg
bottom of page